Tuesday, July 23, 2019

Joshua Foer - Het Geheugenpaleis (De Bezige Bij, 2014)


In "Het Geheugenpaleis" leidt wetenschapsjournalist Joshua Foer ons naar de wereld van de wereldkampioenen geheugenwedstrijden. Wat eerst een wetenschappelijk queeste was naar tehnieken om ons geheugen beter te begrijpen en te gebruiken, wordt al snel een persoonlijke uitdaging voor de schrijver die ingaat op een uitnodiging om zijn geheugen te trainen zoals de wereldkampioenen het doen. En wat blijkt: je hebt geen speciale gaven nodig om dit te kunnen. Ook hier baart oefening kunst en kun je door visuele technieken vele abstracte gegevens in je geheugen opslagen zonder dat die verdwijnen. Die verankering vindt plaats door het nauwgezet associëren van de gegevens (woorden, cijfers, data, ...) in een echt geheugenpaleis, een ruimte die je zelf bedenkt en waar je al die gegevens ergens in onderbrengt, zodat je ze achteraf bijna fysiek kan terugvinden.

Om zoals Foer uiteindelijk te kunnen deelnemen aan de wereldkampioenschappen, moet je wel ongeveer een uur per dag oefenen. Fijn dat hij dat heeft gedaan. Ik zou de inspanning niet kunnen opbrengen.

No comments: