Friday, July 28, 2017

Luckas Vander Taelen - De Grote Verwarring (Houtekiet, 2016) ***


Luckas Vander Taelen, documentaire-maker, ex-politicus, columnist en vrijdenker durft het zoals gewoonlijk aan om zijn mening te uiten over één van de heikele thema's van het moment: hoe omgaan met het toenemend fundamentalisme in de islam, en dan met name in België?

Als atheïst is hij tegen elke vorm van indoctrinatie door religieuze instanties, hoewel hij uiteraard niemand het recht ontzegt om te geloven.

Hij klaagt de houding aan van politieke partijen en opiniemakers die het verschil niet kunnen zien tussen iedereen gelijke kansen geven aan de ene kant, en religieus fanatisme aanvallen aan de andere. We leven in een samenleving waarin mensen kansen krijgen, en het eindeloze verwijt dat het "de samenleving" is die verantwoordelijk is voor de problemen, of dat het "Westen" de oorzaak is van alle problemen - zowel lokaal als internationaal - houdt geen steek.

Hij verwijt "links" dat ze mee gaan in dit discours, wat leidt tot een soort blinde verdediging van "de migrant" zonder dat de problemen worden aangepakt die sommige migranten creëren of waar ze ook zelf het slachtoffer van worden.

Hij pleit voor betere en meer integratie (maar geen assimilatie) met respect voor de waarden en vrijheden waar deze samenleving eeuwen voor heeft gevochten. Het probleem durven onderkennen is een eerste stap om tot een oplossing te komen.

Ik hou van zijn logica, zijn rechtgeaardheid en zijn echte bekommernis om er iets aan te doen. Jammer dat iemand als hij de politiek de rug heeft moeten toekeren.

No comments: